แขวงทางหลวงชัยนาท ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

แขวงทางหลวงชัยนาท ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0700 ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.263+940 - กม.270+170 (ขาเข้า, ขาออก จ.ชัยนาท เป็นตอนๆ ระยะทาง 6.230 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง กำหนดเวลาทำการ 90 วัน ตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ชน./eb/29/2564

กำหนดเสนอราคาทางระบบจัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 056-411689 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม