องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ภายในสวนนกชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ที่สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 300 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 ส.ค. 64

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.chainatpao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 056-476617 ต่อ 111-113 ในวันและเวลาราชการ


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม