สำนักพลังงานจังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 16 รายการ

สำนักพลังงานจังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยการเจรจาตกลงราคา

1.เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
2.จอ LCD จำนวน 1 จอ
3.เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง
4.ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ (ตู้เล็ก) จำนวน 12 ตู้, ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ (ตู้ใหญ่) จำนวน 1 ตู้

ผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อพัสดุดังกล่าว สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและดูสภาพพัสดุ ได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 13 ก.ย. 2564
กำหนดลงทะเบียนและยื่นเอกสาร ในวันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น.


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar