องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทจำหน่ายพัสดุ ด้วยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทจำหน่ายพัสดุ ด้วยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทจำหน่ายพัสดุ ด้วยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีขายทอดตลาด ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เริ่มประมูลเวลา 10.30 น. - 12.00 น. ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท หรือที่เว็บไซต์ https://chainatpao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5647-6617 ต่อ 112-113 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar