ไทยพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจให้เป็นสากล ผ่านการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี 2565
@radiothailandchainat

ไทยพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจให้เป็นสากล ผ่านการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี 2565

♬ A song with a moist and calm atmosphere(1013287) - inakome

image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar