ยกระดับการดูแลสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกระดับ ปรับมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
@radiothailandchainat

ยกระดับการดูแลสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกระดับ ปรับมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

♬ tropical reggae BGM no melody - yo suzuki(akisai)

image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar