ปฏิรูปการศึกษาไทย ลดความเหลื่อมล้ำ จบมามีงานทำ สอดรับตลาดแรงงาน
@radiothailandchainat

ปฏิรูปการศึกษาไทย ลดความเหลื่อมล้ำ จบมามีงานทำ สอดรับตลาดแรงงาน

♬ Breaking News Background Music (Basic A)(1001538) - LEOPARD

image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar