สรุปพบเชื้อCovid-19 รายใหม่ ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564

พบเชื้อ จำนวน 25 ราย

(ตรวจพบในจังหวัด จำนวน 5 ราย,
ผู้เดินทางสัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 13 ราย ,มีผลตรวจยืนยันกลับมาขอรักษา จำนวน 7 ราย )

▪️รายที่1 เพศหญิง อายุ 31 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.12 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูง มาจากจ.จันทบุรี

▪️รายที่2 เพศหญิง อายุ23 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.12 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงมาจาก จ.จันทบุรี

▪️รายที่3 เพศหญิง อายุ 49 ปี (อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.12 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูง มาจากจ.จันทบุรี

▪️รายที่4 เพศหญิง อายุ 53 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.7 ต.หันคา อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงมาจากจ.นครปฐม

▪️รายที่5 เพศชาย อายุ 28 ปี(อาชีพนับจ้าง)
ที่อยู่ ม.12 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงมาจาก
จ.จันทบุรี

▪️รายที่6 เพศหญิง อายุ 50 ปี(อาชีพแม่บ้าน)
ที่อยู่ ม.8 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจ Ag positive
มาจากจ.สมุทรปราการ

▪️รายที่7 เพศชาย อายุ 10 ปี(อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ม.1 ต.โพงาม อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจAg positive มาจาก จ.กทม

▪️รายที่8 เพศชาย อายุ 38 ปี(อาชีพ เกษตรกร)
ที่อยู่ ม.10 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านกับภรรยาที่ทำงารบริษัทมินิแบร์ ไม่มีประวัติเดินทางออกจากจังหวัด

▪️รายที่9 เพศชาย อายุ 62 ปี(ไม่ได้ทำงาน)
ที่อยู่ ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูง มาจากจ.ลพบุรี

▪️รายที่10 เพศชาย อายุ 56 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1776

▪️รายที่11 เพศหญิง อายุ 64 ปี(อาชีพธุรกิจส่วนตัว)
ที่อยู่ ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1798

▪️รายที่12 เพศหญิง อายุ 45 ปี(อาชีพ พนง.บริษัท)
ที่อยู่ ม.2 ต.บางหลวง อ.สรรพยา
ประวัติเสี่ยง มีผลAg positive มาจากจ.พระนครศรีอยุธยา

▪️รายที่13 เพศหญิง อายุ 39 ปี(อาชีพ พนง.บริษัท)
ที่อยู่ ม.1 ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจAg positive รพ.สรรพยา เดินทางไปทำงาน ไป-กลับ จ.สิงห์บุรี

▪️รายที่14 เพศหญิง อายุ 40 ปี(อาชีพ พนง.บริษัท)
ที่อยู่ ม.2 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงมาจากจ.ปทุมธานี

▪️รายที่15 เพศชาย อายุ 46 ปี(อาชีพ พนง.บริษัท)
ที่อยู่ ม.8 ต.นางลือ อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงมาจากจ.ปทุมธานี

▪️รายที่16 เพศชาย อายุ 39 ปี(อาชีพรับราชการ )
ที่อยู่ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูง (กลุ่มเพื่อน) รายที่1776

▪️รายที่17 เพศชาย อายุ 24 ปี(ไม่ได้ทำงาน)
ที่อยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง เดินทางไปจ.เชียงใหม่ วันที่ 7-8 ส.ค.64 กลับมามีอาการPUI

▪️รายที่18 เพศชาย อายุ 25 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูง (กลุ่มเพื่อน) รายที่1776

มีผลตรวจยืนยัน ด้วยวิธีRT-PCr กลับมาขอรักษา จำนวน 7 ราย

▪️รายที่19 เพศหญิง อายุ 27 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.3 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจยืนยันกลับมาขอรักษาตามภูมิลำเนา

▪️รายที่20 เพศชาย อายุ 23 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.3 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจยืนยันกลับมาขอรักษาตามภูมิลำเนา

▪️รายที่21 เพศหญิง อายุ 47 ปี(อาชีพธุรกิจส่วนตัว)
ที่อยู่ ม.13 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจยืนยันกลับมาขอรักษาตามภูมิลำเนา

▪️รายที่22 เพศชาย อายุ 47 ปี(อาชีพธุรกิจส่วนตัว)
ที่อยู่ ม.13 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจยืนยันกลับมาขอรักษาตามภูมิลำเนา

▪️รายที่23 เพศหญิง อายุ 19 ปี(อาชีพ พนง.ร้านสะดวกซื้อ จ.นนทบุรี)
ที่อยู่ ม.13 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจยืนยันกลับมาขอรักษาตามภูมิลำเนา

▪️รายที่24 เพศชาย อายุ 37 ปี(อาชีพ พนง.บริษัท)
ที่อยู่ ม.2 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจยืนยันกลับมาขอรักษาตามภูมิลำเนา

▪️รายที่25 เพศหญิง อายุ 64 ปี(ไม่ได้ทำงาน)
ที่อยู่ ม.13 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจยืนยันกลับมาขอรักษาตามภูมิลำเนา

ที่มา:งานระบาดวิทยา สสจ.ชัยนาท
ข้อมูล ณ เวลา 16.45 น.


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม