สรุปพบเชื้อ Covid-19 รายใหม่ ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564

พบเชื้อ จำนวน 13 ราย

(ตรวจพบในจังหวัด จำนวน 6 ราย ,ผู้เดินทางสัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 4 ราย ,มีผลตรวจกลับมาขอรักษา จำนวน 3 ราย)

▪️รายที่1 เพศชาย อายุ 38 ปี (อาชีพนักโทษ)
ที่อยู่ เรือนจำชัยนาท อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง มีอาการทางPUI

▪️ รายที่2 เพศชาย อายุ 42 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.9 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจAg positive มาจากจ.ปทุมธานี

▪️รายที่3 เพศหญิง อายุ 62 ปี(อาชีพธุรกิจส่วนตัว)
ที่อยู่ ม.2 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่1724

▪️รายที่4 เพศชาย อายุ 19 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.6 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจAg positive ตรวจเอง มาจากจ.ชลบุรี

▪️รายที่5 เพศชาย อายุ 28 ปี (อาชีพ พนง.ส่งของ)
ที่อยู่ ม.1 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจAg positive
มีประวัติเดินทางไปหามารดา ที่จ.นครสวรรค์

▪️รายที่6 เพศหญิง อายุ 24 ปี (อาชีพแม่บ้าน)
ที่อยู่ ม.5 ต.ตลุก อ.สรรพยา
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจAg positive สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่1897

▪️รายที่7 เพศหญิง อายุ 6 ปี (อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ม.5 ต.ตลุก อ.สรรพยา
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจAg positive สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่1897

▪️รายที่8 เพศหญิง อายุ 7 ปี(อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ม.5 ต.ตลุก อ.สรรพยา
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจAg positive สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่1897

▪️รายที่9 เพศชาย อายุ 1 ปี(อาชีพในปกครอง)
ที่อยู่ ม.5 ต.ตลุก อ.สรรพยา
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจAg positive สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่1897

▪️รายที่10 เพศหญิง อายุ 26 ปี(อาชีพ พนง.ส่งของ)
ที่อยู่ ม.1 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์
ประวัติเสี่ยง มีประวัติเดินทางไป จ.นครสวรรค์

มีผลตรวจยืนยันด้วยวิธีRT-PCR กลับมาขอรักษา จำนวน 3 ราย

▪️รายที่11 เพสชาย อายุ 24 ปี(อาชีพ พนง.บริษัท)
ที่อยู่ ม.3 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจยืนยันกลับมาขอรักษาตามภูมิลำเนา

▪️รายที่12 เพศหญิง อายุ 43 ปี(อาชีพธุรกิจส่วนตัว)
ที่อยู่ ม.13 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจยืนยันกลับมาขอรักษาตามภูมิลำเนา

▪️รายที่13 เพศหญิง อายุ 9 ปี(อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ม.13 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจยืนยันกลับมาขอรักษาตามภูมิลำเนา

ที่มา:งานระบาดวิทยา สสจ.ชัยนาท
ข้อมูล ณ เวลา 18.00 น.


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม