สรุปพบเชื้อ Covid-19 รายใหม่ ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564

พบเชื้อ รายใหม่ จำนวน 22 ราย

(ตรวจพบในจังหวัด จำนวน 16 ราย ,
ผู้เดินทางสัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 6 ราย)

▪️รายที่1 เพศชาย อายุ 19 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.7 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูง เดินทางมาจากจ.สมุทรปราการ

▪️รายที่2 เพศชาย อายุ 55 ปี(อาชีพนักโทษพ้นโทษ)
ที่อยู่ ม.10 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม
ประวัติเสี่ยง เป็นนักโทษพ้นโทษ ตรวจก่อนปล่อยตัว ครั้งแรก ผลไม่พบเชื้อ
ตรวจซ้ำครั้งที่2 ผลพบเชื้อ (กักตัวอยู่)

▪️รายที่3 เพศชาย อายุ 9 ปี(อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ม.3 ต.ห้วยงู อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงเดินทางมาจากจ.พระนครศรีอยุธยา

▪️รายที่4 เพศชาย อายุ 69 ปี(อาชีพเกษตรกร)
ที่อยู่ ม.3 ต.ห้วยงู อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่1847 (เป็นญาติไปมาหาสู่กันเป็นประจำ)

▪️รายที่5 เพศชาย อายุ 53 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.10 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง
ประวัติเสี่ยง มีการเดินทางไปที่ต.เนินพยอม จ.อุทัยธานี วันที่21 ส.ค.64 มีอาการ PUI จึงมาขอตรวจ

▪️รายที่6 เพศหญิง อายุ 39 ปี (ไม่ได้ทำงาน)
ที่อยู่ ม.10 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับแฟนที่เดินทางไปทำงานที่จ.อุทัยธานี มีอาการทางPUI
จึงมาขอตรวจ

▪️รายที่7 เพศหญิง อายุ 17 (อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ม.10 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับแม่ที่มีอาการPUI ไม่มีประวัติเดินทางออกนอกจังหวัด

▪️รายที่8 เพศหญิง อายุ 30 ปี(อาชีพข้าราชการ)
ที่อยู่ ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง มีอาการPUI ปฏิเสธการเดินทางออกนอกจังหวัด

▪️รายที่9 เพศชาย อายุ 1 ปี (อาชีพในปกครอง)
ที่อยู่ ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง มีอาการPUI ปฏิเสธการเดินทางออกนอกจังหวัด

▪️รายที่10 เพศชาย อายุ 30 ปี(อาชีพ อาจารย์ จ.กทม)
ที่อยู่ ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง มีอาการPUI ปฏิเสธการเดินทางออกนอกจังหวัด

▪️รายที่11 เพศชาย อายุ 61 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง เดินทางไปรับลูกชายที่จ.กทม

▪️รายที่12 เพศหญิง อายุ 57 ปี(อาชีพแม่บ้าน)
ที่อยู่ ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง เดินทางไปรับลูกชายที่จ.กทม

▪️รายที่13 เพศหญิง อายุ 38 ปี(อาชีพเซลล์)
ที่อยู่ ม.15 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่2010

▪️รายที่14 เพศชาย อายุ 38 ปี(อาชีพเลี้ยงสัตว์)
ที่อยู่ ม.12 ต.โพงาม อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง มีอาการPUI ปฏิเสธการเดินทางออกนอกจังหวัด

▪️รายที่15 เพศชาย อายุ 37 ปี(ไม่ได้ทำงาน)
ที่อยู่ ม.5 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง เป็นนักโทษพ้นโทษ ตรวจก่อนปล่อยตัว ครั้งแรก ผลไม่พบเชื้อ
ตรวจซ้ำครั้งที่2 ผลพบเชื้อ (กักตัวอยู่)

▪️รายที่16 เพศหญิง อายุ 76 ปี(ไม่ได้ทำงาน)
ที่อยู่ ม.3 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์
ประวัติเสี่ยง มีอาการPUI ตรวจATK positive

▪️รายที่17 เพศหญิง อายุ 66 ปี (ไม่ได้ทำงาน)
ที่อยู่ ม.3 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ที่มีอาการPUI

▪️รายที่18 เพศหญิง อายุ 51 ปี (อาชีพเกษตรกร)
ที่อยู่ ม.7 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่1996

▪️รายที่19 เพศชาย อายุ 29 ปี(อาชีพรับราขการตำรวจ)
ที่อยู่ แฟลตตำรวจ ต.ในเมือง อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง มีอาการทางPUI ตรวจATK positive

▪️รายที่20 เพศชาย อายุ 40 ปี(ไม่ได้ทำงาน)
ที่อยู่ ม.1 ต.ท่าชัย อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง เป็นนักโทษพ้นโทษ ตรวจก่อนปล่อยตัว ครั้งแรก ผลไม่พบเชื้อ
ตรวจซ้ำครั้งที่2 ผลพบเชื้อ (กักตัวอยู่)

▪️รายที่21 เพศชาย อายุ 56 ปี (อาชีพเกษตรกร)
ที่อยู่ ม.7 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่1996

▪️รายที่22 เพศชาย อายุ 45 ปี(อาชีพรับราชการ )
ที่อยู่ บ้านพักเรือนจำ ต.ในเมือง อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง เป็นผู้คุมในเรือนจำชัยนาท ที่เกิดการระบาด มีอาการทางPUI

ที่มา:งานระบาดวิทยา สสจ.ชัยนาท
ข้อมูล ณ เวลา 19.00 น.


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม