สรุปพบเชื้อCovid-19 รายใหม่ ประจำวันที่ 21 กันยายน 2564

พบเชื้อรายใหม่ จำนวน 15 ราย

(ตรวจพบในจังหวัด จำนวน 10 ราย,
ผู้เดินทางสัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 1 ราย,
มีผลตรวจกลับมาขอรักษา จำนวน 4 ราย)

▪️รายที่1 เพศหญิง อายุ 60 ปี(อาชีพค้าขาย)
ที่อยู่ ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์
ประวัติเสี่ยง มีอาการPUI ขายของอยู่ในศูนย์บริการทางหลวงชัยนาท

▪️รายที่2 เพศหญิง อายุ 33 ปี (อาชีพ พนง.บริษัท)
ที่อยู่ ม.8 ต.โพงาม อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง มีอาการ PUI เดินทางมาจากจ.พระนครศรีอยุทธยา

▪️รายที่3 เพศชาย อายุ 41 ปี (อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.3 ต.โพงาม อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง มีอาการPUI ตรวจATK positive

▪️รายที่4 เพศหญิง อายุ 27 ปี (อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.7 ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่2114

▪️รายที่5 เพศหญิง อายุ 14 ปี (อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่2208 (cluster พนง.อบจ)

▪️รายที่6 เพศหญิง อายุ 12 ปี (อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่2208
(cluster พนง.อบจ)

▪️รายที่7 เพศหญิง อายุ 16 ปี (อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่2208
(cluster พนง.อบจ)

▪️รายที่8 เพศชาย อายุ 47 ปี (อาชีพค้าขาย)
ที่อยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่2208
(cluster พนง.อบจ)

▪️รายที่9 เพศหญิง อายุ 42 ปี (อาชีพค้าขาย)
ที่อยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่2208
(cluster พนง.อบจ)

▪️รายที่10 เพศหญิง อายุ 8 ปี (อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่2217
(Cluter พนง.อบจ.)

▪️รายที่11 เพศชาย อายุ 9 ปี (อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ม.3 ต.ท่าชัย อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่2186

มีผลตรวจยืนยัน ด้วยวิธี RT-PCR กลับมาขอรักษา จำนวน 4 ราย

▪️รายที่12 เพศชาย อายุ 29 ปี (อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.13 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจยืนยันกลับมาขอรักษาตามภูมิลำเนา

▪️รายที่13 เพศหญิง อายุ 10 ปี (อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ม.13 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจยืนยันกลับมาขอรักษาตามภูมิลำเนา

▪️รายที่14 เพศหญิง อายุ 26 ปี (อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.5 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจยืนยันกลับมาขอรักษาตามภูมิลำเนา

▪️รายที่15 เพศชาย อายุ 29 ปี (อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.5 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจยืนยันกลับมาขอรักษาตามภูมิลำเนา

ที่มา:งานระบาดวิทยา สสจ.ชัยนาท
ข้อมูล ณ เวลา 17.45 น.


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม