"จังหวัดชัยนาท ดีเดย์ ฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่นักเรียน สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม" ณ โรงเรียนราชประชาอนุเคราะห์ 46 ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

            วันนี้ (4 ต.ค. 64) เวลา 08.30 ณ โรงเรียนราชประชาอนุเคราะห์ 46 ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายวินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และ นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่นักเรียน เป็นการสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม เริ่มให้บริการ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท เป็นโรงเรียนแรก โดยมีการให้บริการฉีดวัคซีนในวันนี้ทั้งสิ้น จำนวน 213 ราย แบ่งเป็นนักเรียนอายุระหว่าง 12-17 ปี รับวัคซีนเข็มแรก จำนวน 190 ราย และนักเรียนอายุ 18 ปี ขึ้นไป รับวัคซีนเข็มที่สอง จำนวน 23 ราย โดยจังหวัดชัยนาทมีจะทยอยให้บริการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จากนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องได้รับวัคซีน จำนวน 14,878 ราย และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564

            นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เผยว่า สำหรับวัคซีนไฟเซอร์ที่จะฉีดให้กับเด็ก ในส่วนของจังหวัดชัยนาท จะฉีดให้กับเด็กอายุ ตั้งแต่ 12 – 18 ปี สำหรับนักเรียนที่อายุมากกว่า 18 ปี จะใช้สิทธิ์ในระบบปกติของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในปัจจุบันเป็นวัคซีนสูตรไขว้ และกลุ่มเด็กที่ทำการศึกษาอยู่ในจังหวัดอื่น แต่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชัยนาท กำลังทำการสำรวจจำนวน เพื่อขอรับวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม นำมาฉีดให้กับเด็กกลุ่มนี้ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม