จ.ชัยนาท สั่งปิดชุมชนสุขใจหลังพบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เร่งสอบสวนควบคุมโรค

จ.ชัยนาท สั่งปิดชุมชนสุขใจหลังพบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เร่งสอบสวนควบคุมโรค

            นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดชัยนาท ลงนาม คำสั่งจังหวัดชัยนาท เรื่อง ปิดพื้นที่ชุมชนสุขใจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท ระบุว่า ด้วยได้ปรากฏว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนสุขใจ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท จึงมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ดังกล่าว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 41/2564 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 จึงมีคำสั่งปิดและห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ชุมชนสุขใจ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น หากมีความจำเป็นจะต้องเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยชัดแจ้งและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

            ด้าน นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า วันนี้มีคลัสเตอร์ของกลุ่มซอยสุขใจ ตรวจคัดกรอง ATK คนในซอยทั้งหมด 120 คน และผู้ที่มีประวัติสัมพันธ์กับในซอยอีก 30 คนค้นพบ เป็นผลบวก 28 คน ได้ส่งตรวจ ที่ รพ.ชัยนาทผลออกเบื้องต้น ติดเชื้อ 18 คน รอตรวจพรุ่งนี้อีกบางส่วน ซึ่งผู้ป่วยได้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสนาม ส่วนผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงได้แยกไปกักตัวต่อที่ community isolation ของเทศบาลเมือง จำนวน 30 ราย ส่วนที่ยังเหลือในชุมชน จำนวนเกือบ 70 ราย ทางจังหวัดมีคำสั่งปิดพื้นที่ชุมชนซอยสุขใจ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และพรุ่งนี้ทางจังหวัดจะได้ดำเนินการตรวจ ATK แม่ค้า ในตลาดภาษีซุงทุกคนเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ต่อประชาชนชาวชัยนาท


image รูปภาพ
image
image
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม