อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นายยุทธนา แรกขึ้น นายอำเภอสรรคบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติดอำเภอสรรคบุรี พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ นางสาวสาลิตา เรียนทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี คณะครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สภ.สรรคบุรี เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอสรรคบุรี ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 และอ่านสารประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้รับรู้ เห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก และสามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม