อบจ.ชัยนาท ขับเคลื่อนการส่งเสริมเกษตรยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและพัฒนาสังคมเกษตรยุคใหม่

อบจ.ชัยนาท ขับเคลื่อนการส่งเสริมเกษตรยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและพัฒนาสังคมเกษตรยุคใหม่

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและพัฒนาสังคมเกษตรยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กล่าวรายงาน โดย นางนำสุข การภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมเรือนหอปทุม สวนยางกลางนา ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

โดยกิจกรรมโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกร ในด้านการเกษตรสมัยใหม่ มุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง สามารถปรับตัว เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ระบบดิจิทัล นวัตกรรม และข้อมูลมาพัฒนาไปสู่เกษตรสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลการผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้นและยั่งยืนในอนาคต

นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประธานในพิธี กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Farming) สามารถนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ สร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar