สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท แนะสิทธิ UCEP เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

นพ.มนตรี หนองคาย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กล่าวในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพบประชาชน ทาง สวท.ชัยนาท FM91.75 MHz ว่า คนเราเมื่อเจ็บป่วยขึ้นมาก็เลือกไม่ได้ว่าจะเจ็บป่วยวันไหนเวลาไหน ทุกท่านมีสิทธิการรักษาติดตัวอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบัตรทอง ประกันสังคม เบิกได้จ่ายตรงสิทธิข้าราชการ และสิทธิอื่นๆ และจะมีต้นสังกัดสถานพยาบาล เช่น คนอำเภอมโนรมย์ มีสิทธิรักษาที่ รพ.มโนรมย์ แต่เมื่อวันหนึ่งเกิดไปเจ็บป่วยฉุกเฉินนอกพื้นที่ หรืออยู่ต่างจังหวัด รัฐบาลมองว่าไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อนเสียค่าใช้จ่ายจึงได้ทำเรื่องของ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) ขึ้นมา คือ สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต โดยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤต และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

กลุ่มอาการฉุกเฉินวิกฤต 1.ภาวะฉุกเฉินทางการไหลเวียนโลหิต ได้แก่ หัวใจหยุดเต้น เจ็บหน้าอกรุนแรง ความดันตกเฉลียบพลัน 2.ภาวะฉุกเฉินทางระบบประสาท ได้แก่ ปากเบี้ยว อ่อนแรงครึ่งซีกเฉียบพลัน ชักเกร็ง ชักกระตุก การบาดเจ็บศีรษะรุนแรง 3.ภาวะฉุกเฉินทางการหายใจ ได้แก่ สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ หายใจเหนื่อยหอบรุนแรง ภูมิแพ้รุนแรง 4.เหตุฉุกเฉินอื่นๆ มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินตามที่ สพฉ.กำหนด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ UCEP ได้แก่ โรงพยาบาลที่ให้การรักษา ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(ศคส.สพฉ.) ประสานรับการส่งต่อผู้ป่วยตามสิทธิ โดยกองทุนต่างๆ และกระทรวงสาธารณสุข สายด่วนกองทุนตามสิทธิการรักษา บัตรทอง (สปสช.) 1330 ประกันสังคม (สปส.)1506 กรมบัญชีกลาง 02-270-6400

 


image รูปภาพ
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar