จังหวัดชัยนาท kick off โครงการของขวัญปีใหม่ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย 2566

วันนี้(วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นายเกษม เที่ยงรอด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Kick Off มอบของขวัญปีใหม่แห่งสุขภาพสูงวัยไทย ปี 2566 จังหวัดชัยนาท ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้ปี 2566 เป็นปีแห่งการดูแลผู้สูงอายุ มุ่งเน้นบูรณาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมครบทุกมิติ โดยให้ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองโรคเรื้อรังที่สำคัญ และกลุ่มอาการผู้สูงอายุ และให้จัดบริการคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลทุกระดับ ส่งต่อการดูแลผู้สูงอายุที่พบว่ามีความเสี่ยงหรือป่วย ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ได้รับการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของผู้ป่วยและญาติ โดยมีกิจกรรมเปิดคลินิกผู้สูงอายุ คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน ผ่านแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. ประกอบด้วย การเคลื่อนไหวร่างกาย การขาดสารอาหาร การมองเห็น การได้ยิน การกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ภาวะซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อม การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สุขภาพช่องปาก มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ แว่นสายตา และฟันปลอม ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุและลดภาระของผู้ดูแลในครอบครัว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar