เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เชิญร่วมสร้างกุศลอุดหนุนสลากกาชาดการกุศลและลุ้นรางวัลตักไข่สกุณากาชาดในงานมหกรรมหุ่นฟางนกฯ วันที่ 2-12 ก.พ.นี้

นายวิทยา ชพานนท์ ปลัดจังหวัดชัยนาท ในฐานะเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เป็นหน่วยงานของสภากาชาดไทย ที่ปฏิบัติภารกิจตามที่สภากาชาดไทย มอบหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจัดหางบประมาณในการดำเนินภารกิจด้วยตนเอง ดังนั้น เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท จึงได้จัดกิจกรรมออกร้านสกุณากาชาด ในงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2566 ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 2- 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติและเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์ของการออกร้านสกุณากาชาด เพื่อหารายได้ไว้ใช้ในการดำเนินภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ได้แก่ การบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎร ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะอื่นๆ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย อาสากาชาดและอาสาสมัครสภากาชาดไทย ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ ส่งเสริมและเผยแพร่อุดมการและหลักการกาชาด รวมทั้งการเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย

การจัดกิจกรรมออกร้านสกุณากาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทครั้งนี้ ได้จัดให้มีการออกสลากกาชาดการกุศล ฉบับละ 100 บาท รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะโตโยต้าสี่ประตู จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 1 บาท จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ 4 ตู้เย็น 5.2 คิว จำนวน 6 รางวัล รางวัลที่ 5 ทีวี 32 นิ้ว จำนวน7 รางวัล และรางวัลที่ 6 รางวัลเลขท้ายสามตัว หมุน 1 ครั้ง รถจักรยาน จำนวน 30 คันโดยจะออกรางวัลในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 หน้าเวทีร้านสกุณากาชาด

สำหรับผู้มาเที่ยวงานสามารถมาลุ้นโชคที่ร้านสกุณากาชาดได้ จำหน่ายบัตรสกุณากาชาดใบละ 20 บาท นำไปตักไข่สกุณากาชาด ลุ้นรับรางวัลทุกคืน อาทิ รถจักรยานยนต์ โทรทัศน์ ตู้เย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหลายรายการ

เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดชัยนาทและประชาชนทั่วไป ที่มาเที่ยวงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ร่วมกันสร้างกุศลกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ในการหารายได้ไปใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนชาวชัยนาท ตามคำขวัญที่ว่า “เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา”

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม