บพท.และสถาบันวิทยาลัยชุมชน เดินหน้าฟื้นฟูครัวเรือนคนจน ล้มแล้วลุกไว ในพื้นที่ภัยพิบัติจังหวัดชัยนาท

วันนี้ (25 ก.พ.66) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ภายใต้การสนับสนุนของ บพท. และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมกับ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชัยนาท ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และนักจัดการข้อมูลชุมชน ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่า ให้กับครัวเรือนคนจน ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่ของ ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป็นพื้นที่น้ำท่วมสูงตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน มีบ้านเรือนของคนจนถูกน้ำท่วมถึง 150 ครัวเรือน บ้านเรือน ทรัพย์สิน พืชผลเสียหายเป็นส่วนใหญ่ จากที่จนอยู่แล้วกลับยิ่งจนลงไปอีก ในระหว่างน้ำท่วม คนจนแทบไม่มีรายได้ ซ้ำยังมีรายจ่ายในการดำรงชีพเพิ่มขึ้นจำนวนมาก การเพาะกล้าไม้ป่าของครัวเรือนคนจนที่โพนางดำออกนี้ จะเป็นแหล่งรายได้เสริมและอาชีพใหม่ให้กับครัวเรือนเหล่านี้ได้ในระยะสั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากภาวะน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในปีต่อไป เป็นการฟื้นฟูรายได้ ความเป็นอยู่ และการสะสมทุน หรือภูมิต้านทานของครัวเรือนต่อความเสี่ยงอื่นๆ ที่ครัวเรือนคนจนมักมีมากกว่าคนทั่วไป

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


image รูปภาพ
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar