สภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาทติดตามการอบรม กปน.แนะเกษตรกรตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

สภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาทติดตามการอบรม กปน.แนะเกษตรกรตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

นางณัฐิกา ใหม่นิถะ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท ได้ติดตามการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด (กปน.) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ใน 5 อำเภอที่จัดการเลือกตั้ง ประกอบด้วย อำเภอเมืองชัยนาท มโนรมย์ วัดสิงห์ สรรพยา และอำเภอสรรคบุรี มีหน่วยเลือกตั้ง 33 หน่วย จำนวน 7 เขต ที่มีผู้สมัคร 2 รายขึ้นไป ผู้สมัครทั้งสิ้น 26 คน สำหรับเขตที่มีผู้สมัครเพียง 1 คนไม่มีการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 9 เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 38,866 คน

ทั้งนี้ เขตที่จัดให้มีการเลือกตั้ง ได้ติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดได้ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นเกษตรกร มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง

จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร ออกมาใช้กันให้มากเลือกตัวแทนเกษตรกร เพื่อเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป : เกวลี เกิดน้อย ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar