สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท เดินหน้าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท เดินหน้าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร

นางณัฐิกา ใหม่นิถะ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท นำทีมจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ณ ศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท ลงไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆที่จัดการเลือกตั้ง เชิญชวนให้เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน

โดยที่ผ่านมาสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร โดยเชิญชวนผู้มีสิทธิ์สมัครมาสมัครรับการเลือกตั้งฯ ออกมาสมัครรวมทั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯผ่านสื่อออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์ facebook YouTube TikTok Line สถานีวิทยุ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ป้ายไวนิล roll up รถแห่ ฯลฯ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน : เกวลี เกิดน้อย ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar