ผอ.กศน.ชัยนาท เผยรัฐบาลยกเลิก พ.ร.บ.กศน.พ.ศ.2551 เปลี่ยนเป็น พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ตามที่ตัวเองต้องการ

นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท ( กศน.) เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 รัฐบาลได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ยกเลิก พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 และประกาศใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 มีผลบังคับใช้หลังประกาศ 60 วัน และเปลี่ยนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน.) เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ( สกร.) พ.ศ.2566 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ก็จะนำประโยชน์สูงสุดมาให้กับประชาชนชาวไทยทั้งหมด ซึ่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 นี้ จัดตั้งโดยรัฐบาลไม่ได้จัดตั้งโดยกรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผลของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ถือว่าประโยชน์สูงสุดจะตกลงสู่ประชาชน เพื่อที่จะให้มีการศึกษาโดยเท่าเทียมกัน โดยที่ไม่เลือกที่จะปฏิบัติ ทุกคนได้เรียนรู้ตามที่ตัวเองต้องการ โดยความเท่าเทียม ไม่เหลื่อมล้ำ

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้นี้ เริ่มประกาศใช้มีการถ่ายโอนทรัพย์สิน งบประมาณ ครุภัณฑ์ ระเบียบการต่างๆ จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบราชการศึกษาตามอัธยาศัยมาเป็นของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา และได้เริ่มดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป ซึ่งภารกิจต่างๆ จะเพิ่มมากขึ้น โดยที่การจัดการศึกษาครั้งนี้ เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น 4 ประเด็นหลัก คือ 1. จัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง 3.การศึกษาเพื่อพัฒนาสนับสนุนคุณวุฒิตามระบบการและสุดท้ายคือ การจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นตามที่ผู้เรียนต้องการ ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น ซึ่งเมื่อเป็น พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้แล้ว เราจะจัดการมาศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตลอดชีวิต ซึ่งต่างกับ พ.ร.บ.เดิม คือ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งรับนักศึกษาที่จะมีเป้าหมายตั้งแต่อายุ 15 ปีจนถึง 65 ปีหรือแล้วแต่ผู้เรียนจะเรียนได้ แต่ตอนนี้เปิดโอกาสให้มากขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ตั้งแต่อนุบาลอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ตลอดจนการศึกษาอื่นที่ผู้เรียนมีความต้องการ

การจัดการศึกษาตอนนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรในชุมชนส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบต. อบจ. หรือโรงเรียนต่างๆ ภายในสังกัดมาร่วมด้วยช่วยกัน กศน.ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น สกร. เป็นสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่ส่วนกลาง คือ ชื่อว่า สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ แต่ถ้าลงมาในส่วนภูมิภาคคือจังหวัดจะเป็นสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด ส่วนลงไปอำเภอก็จะเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ส่วนตำบลก็จะเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบล เป็นขั้นตอนการบริหารจัดการเป็นลำดับขั้นตอน โดยมีหน่วยงานส่วนกลางในระดับของกระทรวงสนับสนุน ในส่วนของจังหวัดจะต้องดูแลระดับอำเภอและระดับตำบล รวมถึงประสานงานกับเครือข่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงตลอดชีวิตตามความต้องการของผู้เรียน


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar