คบจ.ชัยนาท เปิดคลินิกให้คำปรึกษาแหล่งเงินทุนและอบรมความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยนาท (คบจ.) จัดโครงการ คบจ.รวมใจเพื่อ SMEs ชัยนาท ยั่งยืน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ได้มีความรู้ทางวิชาชีพในการประกอบธุรกิจ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

โดยมี นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการ คบจ.รวมใจเพื่อ SMEs ชัยนาท ยั่งยืน นางมาเรียม เรืองปราชญ์ คลังจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า คบจ.ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สิ่งที่ทางผู้ประกอบการ SMEs ต้องการ คือ ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน,ต้องการความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์และการเพิ่มช่องทางการตลาด คบจ.ชัยนาท จึงได้จัดอบรมความรู้และเปิดคลินิกให้คำปรึกษาแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 40 คน อบรม 1 วัน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุน การทำประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านโซเซียล Tik Tok และจัดคลินิกให้คำปรึกษาแหล่งเงินทุน มีสถาบันการเงินต่างๆมาร่วมโครงการจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ด้านนางสาวอะริล อินทรชิด ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว.) จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว.) สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมและติดตามโครงการ โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการและปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs

ซึ่งในจังหวัดชัยนาท ผู้ประกอบการค้า SMEs ที่จดทะเบียนมีประมาณ 20,000 กว่าราย ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้มีรายได้น้อยลง ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้เกิดผลกระทบกับธุรกิจ, บางส่วนประสบปัญหาการติดเครดิตพูโล ทำให้ไม่สามารถหาแหล่งเงินมาทำธุรกิจต่อไปได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar