ผวจ.ชัยนาท เชิญพุ่มดอกบัว พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ถวายแด่พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 31 ปี

วันนี้ (27 พ.ค.66) ที่อาคารโดมส้มฉุนพารวย วัดทรงเสวย ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เชิญพุ่มดอกบัว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ถวายแด่พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ (ศิริ สุวณฺณรังสี น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ร.ม., และ Ph.D.กิตติ์) รองเจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี เจ้าอาวาสวัดทรงเสวย เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 31 ปี ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยพลโทสุธา อดุลย์ฐานานุศักดิ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก, นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและหัวหน้าส่วนราชการ ถวายเครื่องไทยธรรมและถวายภัตราหารเพลแด่พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3, พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก จำนวน 10 รูป

จากนั้น นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานงานบุญพิธี วิถีพุทธ บุญถวายสลากภัต วัดทรงเสวย ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท สลากภัต (บาลี: สลากภตฺต) เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎก เป็นชื่อเรียกวิธีถวายทานแด่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง โดยการจับสลากเพื่อแจกภัตตาหารหรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธาถวาย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยวัตถุจำกัดและไม่สามารถถวายแด่พระสงฆ์ทั้งหมดได้ นอกจากนั้นสลากภัตยังเป็นหลักการในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ เพื่อสร้างจิตสำนึกความเท่าเทียมกันและสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันแก่คณะสงฆ์ชัยนาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar