พสกนิกรชาวชัยนาท พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2566) ที่เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 โดยมีปลัดจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 500 คน ระยะทาง เดิน-วิ่ง 5 กิโลเมตร

เนื่องด้วยวันฉัตรมงคล เป็นวันสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย

จังหวัดชัยนาท โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครีอข่าย จึงได้จัดโครงการเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ขึ้น เพื่อนำเงินรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด เข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับเป็นทุนในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้

โดยมียอดเงินจากผู้สมัครและเงินบริจาค รวมทั้งสิ้นจำนวน 537,000 บาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar