ผู้ว่าฯ ชัยนาท มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “เยาวชนรักสถาบัน”ระดับภาค

วันที่ 30 ส.ค. 2566 ที่ห้องประชุมพระครูวิมลคุณากร อาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ 12 ตำบลบาหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับนางสาวกฤติยาภรณ์ หัตทะมาต ผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ“เยาวชนรักสถาบัน” ระดับภาค ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1

พันเอก สีหนาท เศวตเศรนี รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ เยาวชนรักสถาบัน ” เพื่อคัดเลือก นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นตัวแทนของจังหวัดชัยนาท ไปประกวดในระดับภาค เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผลการคัดเลือก นางสาวกฤติยาภรณ์ หัตทะมาต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากนั้น วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นางสาวกฤติยาภรณ์ หัตทะมาต ได้เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “เยาวชนรักสถาบัน” ระดับภาค ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผู้เข้าประกวด จำนวน 26 จังหวัด

นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของเยาวชนไทย ที่เป็นตัวอย่างที่ดี รู้สึกตื้นตันใจ ถ้านางสาวกฤติยาภรณ์ หัตทะมาต อยากเป็นครูอย่างที่ฝัน ให้ตั้งใจไปให้ถึงฝัน ผู้ว่าฯชัยนาท มอบทุนการศึกษาให้ปีละ 5,000 บาท ไว้ใช้จ่ายในการศึกษา ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท เป็นโรงเรียนของพระราชา ขอบคุณคุณครูที่ได้ปลูกฝังสิ่งดีๆ สร้างอนาคตของชาติที่ดี อยากให้ทุกโรงเรียนมีแบบนี้ มีเยาวชนที่คิดดีแบบนี้เยอะๆ สังคมไทย ประเทศชาติจะอยู่ได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar