จังหวัดชัยนาทเปิดตลาดนัดอาหารปลอดภัย Farmers Market เชื่อมโยงช่องทางการตลาดส่งเสริมการสร้างรายได้เพิ่ม

นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ณ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมี นางอารีย์ คำสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นายไตรศักดิ์ ปัทมรัฐจิรนนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาท และผู้แทนเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนให้การต้อนรับ

นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล พัฒนาการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า จังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท จัดโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย จัดทำแผนการพัฒนาและต่อยอดสำหรับเชื่อมโยงช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย และบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชน โดยจัดกิจกรรมตลาดนัดอาหารปลอดภัย Farmers Market (Organic & Sustainable) และมีการจัดทำ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการค้าขายระหว่างภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดชัยนาท เครือข่าย OTOP จังหวัดชัยนาท Biz Club จังหวัดชัยนาท และเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดชัยนาท รวมทั้งการทำ MOU ระหว่างกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าอาหารปลอดภัย กับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีชัยนาทฯ และการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่าง โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล และร้านอาหาร กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าอาหารปลอดภัย เป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย เกิดการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยคนชัยนาทได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar