ผลการประกวดส้มโอขาวแตงกวาและการแข่งขันประกอบอาหารจากส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท

นายสุชาติ อ่อนดำ เกษตรจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชัยนาทกำหนดจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 39 ประจำปี 2566 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ภายในงานได้จัดให้มีการประกวดส้มโอขาวแตงกวา ซึ่งในปีนี้มีชาวสวนส่งส้มโอขาวแตงกวาเข้าประกวดจำนวน 15 สวน รวม 68 ชุด ผลการตัดสิน ดังนี้ ชนะเลิศ ได้แก่ สวนส้มโอกัณต์ณิชชา อำเภอเมืองชัยนาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สวนส้มโออำนวย อำเภอเมืองชัยนาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สวนส้มโอคุณเบิ้มขนส่ง อำเภอเมืองชัยนาท

สำหรับผลการแข่งขันประกอบอาหารคาว จากส้มโอขาวแตงกวา มีผู้เข้าแข่งขัน 10 ราย ผลการตัดสิน ดังนี้
รางวัลที่ 1 ได้แก่ เมนู ธันญ์ส้มโอ 3 สหาย นายสัญญา เงินประถม จ.ปทุมธานี

รางวัลที่ 2 ได้แก่ เมนู หมกกุ้งส้มโอกรอบ น.ส.ณัฐธิดา สีวันนา อ.เนินขาม

รางวัลที่ 3 ได้แก่ เมนู ปลาดุกฟูทอดเมี่ยงส้มโอโบราณ นางวารุณี ถมยา อ.สรรคบุรี

ส่วนผลการแข่งขันประกอบอาหารหวานจากส้มโอขาวแตงกวา มีผู้เข้าแข่งขัน 11 ราย ผลการตัดสิน ดังนี้
รางวัลที่ 1 เมนู คุกกี้ส้มโอธัญพืช วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนบ้านหนองน้อย อ.วัดสิงห์

รางวัลที่ 2 เมนู ธันญ์เมโล่ว นางนิรชรา นิติสิริ อ.หันคา

รางวัลที่ 3 เมนู เค้กส้มโอ นางสุปรียา สงใย อ.สรรคบุรี ทุกรางวัลได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar