ม.ราชภัฎจันทรเกษม ฟื้นฟูการแสดง“เพลงทรงเครื่อง”ศิลปะเก่าแก่ชุมชนคุ้งสำเภา จังหวัดชัยนาท

ที่ห้องประชุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ร่วมกับ ชุมชนคุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท จัดการแสดง “เพลงทรงเครื่อง” จากคณะนารีเฉลิมเนตร ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงเก่าแก่ของชาวตำบลคุ้งสำเภา ให้สื่อมวลชน ประชาชนและเด็กนักเรียน ได้รับชม เพื่อเป็นการฟื้นฟู เรียนรู้และสืบทอด หลังการแสดงนี้ได้เลือนหายไปจากชุมชนนานกว่า 40 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภา บำรุงศิลป์ ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาราชภัฎจันทรเกษม เปิดเผยว่า การฟื้นทุนวัฒนธรรม ด้านศิลปะการแสดงเพลงทรงเครื่องในครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงกาวิจัย นวัตกรรมการพัฒนาย่านวัฒนธรรมด้วยทุนวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูคุณค่าวิถีชีวิตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ชุมชนคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยนักวิจัยได้มีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อศึกษาค้นหาทุนวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เพื่อพลิกฟื้นวัฒนธรรมให้กับมามีชีวิต และเกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยพบกลุ่มการแสดงเพลงทรงเครื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในทุนวัฒนธรรมที่มีความสำคัญ และมีการสืบทอดกันมาร่วมกว่าร้อยปี รุ่นสู่รุ่น แต่หยุดการแสดงมากว่า 40 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภา กล่าวอีกว่า “เพลงทรงเครื่อง” มีการผสมผสานของเพลงฉ่อย และเพลงอีแซว เครื่องแต่งกายตามเนื้อเรื่อง ซึ่งมีเครื่องประดับคล้ายลิเก ใช้ผู้หญิงล้วนในการแสดง 8-12 คน มีปี่พาทย์บรรเลงประกอบการแสดง เรื่องราวเป็นละครเกี่ยวกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น เกี่ยวกับความรัก อิงวรรณคดี เช่น เรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ร่วมแสดงในครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุ 70-80 ปี ซึ่งไม่มีเรี่ยวแรงที่จะสืบสานต่อ จึงได้มีการบันทึกการแสดง พร้อมถอดบทเรียน ทำรูปเล่ม เพื่อส่งมอบข้อมูลให้กับทางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ขณะนี้มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมสืบสานการแสดงนี้ กว่า 10 คน โดยจะมีครูนาฏศิลป์ ร่วมกับป้าๆนักแสดงมาให้ความรู้กับเด็กกลุ่มนี้ ทางผู้วิจัยหวังว่าการแสดงเพลงทรงเครื่องจะได้เข้าไปเป็นหลักสูตรของโรงเรียนต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar