เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท จัดพิธีบวงสรวงเตรียมก่อสร้างวิหารพระนอนอุตตมะมงคล

พระราชวชิรกิจจาทร ( ยุวชน เขมปญฺโญ ) เจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร เปิดเผยว่า วันนี้(9 ธ.ค.66) ทำพิธีบวงสรวงเพื่อเตรียมปรับปรุงวิหารประดิษฐานพระนอนที่กำลังก่อสร้าง ซึ่งเดิมวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร มีพระนอนเก่าแก่ขนาด 9 เมตร ประดิษฐานที่วิหารร้าง แต่ได้พังทลายไปแล้ว จึงได้ทำการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทน ขนาด 19 เมตร หรือ 38 ศอก ถือเลขตามมงคล 38 ประการ ชื่อพระนอนอุตตมะมงคล เป็นมงคลสูงสุดแด่ผู้มาเคารพกราบไหว้บูชา ช่วงเริ่มก่อสร้างหลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ ได้สนับสนุนก่อสร้างฐานพระนอน เกือบ 2 ล้านบาท ขณะนี้ผลการก่อสร้างประมาณร้อยละ 80 รวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งวิหารและองค์พระ ประมาณ 8 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและจัดงานสมโภชได้ในช่วงปลายปี 2567 ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่าน ที่ได้อุปถัมภ์สร้างพระนอนอุตตมะมงคล ขอบุญกุศลนี้จงสัมฤทธิ์ผลแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่าน ให้มีความสุขภายสุขใจ ไร้โรคภัย ทำสิ่งใดจงสัมฤทธิ์ประสิทธิผลทุกท่านเทอญ   : เกวลี เกิดน้อย ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar