จ.ชัยนาท อำเภอมโนรมย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันโควิด - 19 ในการเปิดภาคเรียนวันแรก ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอมโนรมย์ 19 แห่ง

        จ.ชัยนาท อำเภอมโนรมย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันโควิด - 19 ในการเปิดภาคเรียนวันแรก ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอมโนรมย์ 19 แห่ง        

        นายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ มอบหมายให้ นางวัชรี นวลละออง ปลัดอาวุโสอำเภอมโนรมย์ พร้อมด้วยปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมโนรมย์ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ลูกจ้าง TST ลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันโควิด - 19 ในการเปิดภาคเรียนวันแรก ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอมโนรมย์ จำนวน 19 แห่ง ได้แก่ ตำบลคุ้งสำเภา จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ โรงเรียนวัดศรีมณีวรรณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมโนรมย์ ตำบลวัดโคก จำนวน 2 แห่ง  โรงวัดโคกแจงฯ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 
ตำบลศิลาดาน จำนวน 2 แห่ง  โรงเรียนวัดธรรมขันธ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลศิลาดาน  ตำบลหางน้ำสาคร จำนวน 5 แห่ง  โรงเรียนสาครพิทยาคม  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ตำบลอู่ตะเภา จำนวน 3 แห่ง  โรงเรียนวัดหนองตาตน  โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา ตำบลไร่พัฒนา จำนวน 2 แห่ง  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา และ โรงเรียนวัดหัวหว้า

        โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด และเน้นย้ำให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย อย่างถูกวิธี และมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ บ่อยๆ 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar