สหกรณ์การเกษตรสรรพยา จำกัด กำหนดวันการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

              สหกรณ์การเกษตรสรรพยา จำกัด กำหนดวันการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ รวมทั้งพิจารณางบทดลอง บัญชีรับจ่าย เพื่อให้ถูกต้องตามหลัดวิชาการ จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสรรพยา จำกัด


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar