จังหวัดชัยนาท อำเภอเนินขาม จับมือภาคเอกชนสร้างบ้านให้ครอบครัวด้อยโอกาส ตามโครงการ “แคตตาล็อกปันสุข” 7 หลังคาเรือน

        นายอดิศร เกิดโต นายอำเภอเนินขาม พร้อมด้วย ปลัดอำเภอเนินขาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ออกมอบเงินในการก่อสร้างบ้านให้กับครัวเรือนด้อยโอกาสที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ในพื้นที่อำเภอเนินขาม ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนหนึ่งตามโครงการ "แคตตาล็อกปันสุข" อำเภอเนินขาม จำนวน 7 หลังคาเรือน รวมเป็นเงินจำนวน ทั้งสิ้น 209,021 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนนอกพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างพร้อมกัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย โดยมอบหมายให้ผู้นำท้องที่ ดำเนินการในการควบคุมการก่อสร้าง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม