พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเชิญผ้าทรงสะพักที่ทรงตั้งพระสัตยาธิษฐานถวายเป็นพุทธบูชา

วันนี้ 18 พ.ย. 64 ที่วัดวังเคียน ตำบลนางลือ อำเภอเมือง จ.ชัยนาท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นผู้เชิญผ้าทรงสะพักที่ทรงตั้งพระสัตยาธิษฐานถวายเป็นพุทธบูชาห่มถวายแด่ หลวงพ่อหิน พระประธานอุโบสถวัดวังเคียน ตำบลนางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ในการนี้ นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เจ้าหน้าที่ได้กล่าวอาราธนาศีล และอ่านหนังสือรับสั่ง จากนั้น นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้เดินไปยังหน้าโต๊ะหมู่บูชาที่ประดิษฐานพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ถวายความเคารพ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และเชิญผ้าทรงสะพักมาถือไว้ ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย ประธานในพิธี ประกอบพิธีถวายผ้าทรงสะพักหลวงพ่อหิน และวางพวงมาลัยดอกไม้สักการะหลวงพ่อหิน ต่อมา พระวรชัย ทมวโร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร วางพานพุ่ม และพานธูปเทียนแพสักการะหลวงพ่อหิน ผู้มีเกียรติประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา

วัดวังเคียน ตั้งอยู่เลขที่ 172 บ้านวังเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลนางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน การสร้างวัด เดิมเรียกวัดวังเคียนใต้ ได้สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2480 แต่ก่อนนั้นมีอีกวัดหนึ่งนามว่าวัดวังเคียนเหนือ ต่อมาถึงปี พ.ศ.2490 ทางคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการได้รวมวัดดังกล่าวเข้ากับวัดวังเคียนใต้ และให้ใช้ชื่อว่า วัดวังเคียน และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในนามวัดวังเคียนใต้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2502 และในปัจจุบันมีพระปลัดอนุรักษ์ ขนฺติจิตฺโต เป็นเจ้าอาวาส 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม