อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท รณรงค์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโควิด-19 หวังให้ฉีดครบ 100%

นายไทยทัศน์ มีสวัสดิ์ ปลัดอำเภอหนองมะโมง,นายชูชีพ สุพบุตร นายกเทศมนตรีตำบลหนองมะโมง,พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, นายประเสริฐ แก้วเทวี ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองมะโมง นางเกษร สุขุประการ รองปลัดเทศบาลตำบลหนองมะโมง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองมะโมง,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองมะโมง,สาธารณสุขอำเภอหนองมะโมง,เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหนองมะโมง,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมตำบลบ้านหนองมะโมง,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมตำบลบ้านหนองตะขบ,เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองมะโมง พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ ให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด -19 เพื่อเชิญชวนให้เข้ารับวัคซีน 

ทั้งนี้ ตำบลหนองมะโมงมีผู้เข้ารับวัคซีนแล้วประมาณ 70 % เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในตำบลจึงได้ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ ให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเพื่อเชิญชวนให้เข้ารับวัคซีนโควิด – 19 ครบ 100 %


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม