สธ.ชัยนาท ติวเข้ม อสม. ฝึกตรวจ ATK ด้วยตัวเองอย่างถูกวิธี พร้อมแนะนำกลุ่มเสี่ยง

ที่ห้องประชุมหลวงปู่ศุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมการตรวจโควิด -19 ด้วยตนเอง โดยใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) แก่ อสม.จังหวัดชัยนาท ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. พร้อมแนะนำกลุ่มเสี่ยง ในการสนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน เป็นการคัดกรองเบื้องต้น ทั้งผู้ที่มีอาการต้องสงสัย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ เข้าถึงชุดตรวจ ATK ให้ได้ทุกคน และเข้าไปดูแลช่วยเหลือตามขั้นตอนการรักษาต่อหากบางรายมีผลติดเชื้อให้ได้รับการรักษา ได้ทันท่วงที เพื่อเปิดจังหวัดให้สามารถเดินทางเข้าออกจังหวัดได้ตามปกติ ตามนโยบาย COVID Free Setting ทั้งระดับ District/City /Zone หรือ Area โดยอบรมให้กับ อสม. พื้นที่จังหวัดชัยนาท จำนวน 100 คน โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ และได้รับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK ใช้ในการจัดอบรมจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการสาธิตและฝึกปฏิบัติให้กับ อสม. โดยแนะนำให้รู้จัก ATK และการเลือกใช้ ATK สำหรับตรวจด้วยตนเอง แนะเทคนิคการเก็บตัวอย่าง การอ่านค่า และแปลความหมายของผลจากชุดตรวจ ATK การกำจัดขยะติดเชื้อในสถานการณ์โควิด-19 การดำเนินการเมื่อตรวจ ATK ให้ผลบวก และการใช้แบบประเมินความเสี่ยงตนเองต่อการติดเชื้อโควิด-19 ด้วย

นพ.พัลลภ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับชุดตรวจ Antigen test kit หรือ ATK คือ ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ที่สามารถทดสอบได้ในเบื้องต้น เหมาะกับผู้ที่สงสัยหรือไม่แสดงอาการติดเชื้อ ปัจจุบันรับฟรีจากรัฐบาลตามนโยบาย กรณีทำการซื้อต้องตรวจสอบการรองรับ และ อย. เพื่อให้ได้ชุดตรวจ ATK ที่ได้มาตรฐาน เน้นย้ำให้ อสม. ทำความเข้าใจในการใช้ชุดตรวจ ATK อย่างแม่นยำและถูกต้องทุกขั้นตอน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และแนะนำประชาชนให้ตรวจด้วยตนเองได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม