จังหวัดชัยนาท บรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

จังหวัดชัยนาท บรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ (28 พ.ย. 2564) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นเวลาเริ่มเปิดหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยแต่ละหน่วยเลือกตั้งของจังหวัดชัยนาทมีประชาชนมีผู้มีสิทธิ์ทยอยไปใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง
นายนันทพล พาชื่น รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า บรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ (14.00 น.) ยังไม่พบผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ก่อนหน้านี้ได้มีการจัดกิจกรรม Big Day รณรงค์ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง และในวันนี้ มีผู้มาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าร้อยละ 70 จากจำนวน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดในจังหวัดชัยนาท
โดยจังหวัดชัยนาท มีจำนวนองค์การบริหารส่วนตำบล 20 แห่ง จำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 181 หน่วย มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 38 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 363 คน ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 79,845 คน
ทั้งนี้ ในหน่วยเลือกตั้งได้มีการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าหน่วยเลือกตั้ง ล้างมือก่อนและหลังลงคะแนน รวมถึงมีการทำความสะอาดปากกา และโต๊ะลงคะแนน โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม