จังหวัดชัยนาทเป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ในระดับประเทศ

นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และนางรัชนีกร ปิ่นแก้ว แรงงานจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางภาคตะวันออก ประจำปี 2565 และร่วมให้กำลังใจแก่คณะผู้เข้านำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดชัยนาท ประกอบด้วย ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภทอำเภอ TO BE NUMBER ONE ได้แก่ อำเภอสรรคบุรี และประเภทชุมชน TO BE NUMBER ONE ของอำเภอเนินขาม ผลการประกวด ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2565 จังหวัดชัยนาท ได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนประกวดผลงานโครงการ TO BENUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ในระดับประเทศ ประจำปี 2565 และคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับประเทศจะเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเก็บคะแนน และเข้าประกวดในระดับประเทศ ในงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ต่อไป (เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม