กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหันคา

นายอดิศร เกิดโต นายอำเภอหันคา เปิดเผยว่า อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหันคา (ศจพ.อ.หันคา) และกิจกรรม “รวมพลังน้ำใจ ช่วยแก้จน ด้วยคนหันคา” ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอหันคา มีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิด โดยมีท่านเจ้าคุณพระมงคลกิจโกศล (หลวงปู่ฤๅษีตาไฟ) รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และเจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์ พระมหาวิสัน จนฺทโชโต เจ้าคณะอำเภอหันคา คณะสงฆ์อำเภอหันคา นายมณเฑียร สงฆ์ประชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาทเขต 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกกาชาดอำเภอ? กลุ่มองค์กร เครือข่าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหันคา ได้ร่วมกันรวบรวมปัจจัย วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนยากจนตามเป้าหมาย แบ่งเป็น เงินสด 555,570บาท และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย เช่น สังกะสี ปูนซีเมนต์ และเครื่องอุปโภค บริโภค เช่น ถุงยังชีพ น้ำดื่ม ข้าวสาร รถเข็นคนพิการ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ชุดนักเรียน เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเมล็ดพืชผักสมุนไพร มูลค่ารวม 717,555 บาท? โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น? จำนวน? 1,273,135 บาท

ในการนี้ อำเภอหันคา โดย ศจพ.อ.หันคา จะดำเนินการจัดทำแผนในการลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ในพื้นที่อำเภอหันคา โดยจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ศจพ.อ.หันคาเพื่อพิจารณา?เห็นชอบ? และเร่งดำเนินการช่วยเหลือให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม