วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จังหวัดชัยนาท ทอดผ้าป่าข้าวสารแจกคนยากจน 200 คน เนื่องในวันวิสาขบูชา

ที่วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท จัดพิธีทอดผ้าป่าข้าวสาร และแจกให้แก่คนยากจน จำนวน 200 คน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมบุญถวายข้าวสารทอดผ้าป่ารวมกว่า 5,000 ถุง เตรียมส่งมอบให้เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอลงพื้นที่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปมอบให้ประชาชนยากจนและผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยเศรษฐกิจและโควิด-19 นอกจากนี้ มุ่งหวังให้เกิดภาพพจน์ที่ดีแก่พระสงฆ์ด้วย

พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร กล่าวว่า สืบเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา” ปีนี้คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท นำโดยวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ญาติโยม สร้างทานบารมีโดยจัดทอดผ้าป่าข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ในจังหวัดชัยนาท โดยรับทราบข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท มีผู้เข้าเกณฑ์ยากจนประมาณ 2,200 ครัวเรือน ซึ่งตั้งเป้าหมายจะแจก 5,000 ครัวเรือน การทอดผ้าป่าข้าวสารวันนี้ได้ข้าวสารกว่า 5,000 ถุง (5 กิโลกรัม) โดยจะมอบหมายให้เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมลงพื้นที่ดูแลคนยากจนที่เข้าข่าย พร้อมเยี่ยมบ้านด้วย

การจัดงานและแจกข้าวสารในวันวิสาขบูชานี้ เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงมีพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่ต่อชาวโลก และอีกประการคือ เป็นที่ทราบกันดีกับสภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบัน มีคนตกงานจำนวนมาก ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 มีคนลำบากยากไร้เพิ่มขึ้น และที่สำคัญวิตกเรื่องของภาพพจน์ของพระสงฆ์ ต้องยอมรับว่ากระแสสังคมมองพระในแง่ลบ แม้ว่าจะมีพระที่ดีจำนวนมากก็จริง แต่โลกโซเชียลทำให้ภาพของพระติดลบ จึงคิดว่าจะทำอย่างไร จะฉุดรั้งอย่างไร ที่จะทำให้กระแสสังคมมองภาพพจน์พระสงฆ์ในภาพที่ดีบ้าง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม