โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียนวางมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียนวางมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19

ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา รับเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 แบบ On-Site 100% ในวันที่ 17 พฤษภาคม นี้

นายประยูร เขียวอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท เปิดเผยว่า โรงเรียนอนุบาลชัยนาทเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางโรงเรียนได้รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้สถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เปิดเรียนแบบ On-Site ให้มากที่สุด ทางโรงเรียนอนุบาลชัยนาท จึงได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม เช่น การเว้นระยะห่าง การคัดกรอง การล้างมือ การทำความสะอาด เป็นต้น

ทางโรงเรียนอนุบาลชัยนาทได้กำชับไปยังคณะครู และบุคลาการทุกคน ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด คำนึกถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้นในวันนี้ โดยได้ขอความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลเมืองชัยนาท นำรถดับเพลิงมาฉีดล้างทำความสะอาดทั่วทั้งบริเวณโรงเรียนพร้อมฉีดยาฆ่าเชื้อ ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร จุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ

อีกทั้ง กระทรวงศึกษาธิการยังได้เน้นให้นักเรียนทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้มากที่สุด เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ปกครองฉีดวัคซีนด้วย โดยวันพรุ่งนี้ (17พ.ค. 65) ทางโรงเรียนจะเปิดเรียนแบบ On-Site 100% โดยปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเง้มงวด เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของเรามีความปลอดภัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม