รายการผู้ว่าฯชัยนาทพบประชาชน 21 ธันวาคม 2565
สถานี : 91.75 MHz
22/12/2565 การดู 35 ครั้ง
การซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ช่วงปีใหม่ 2566 และการกวดขันวินัยจราจร จังหวัดชัยนาท

อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์”
ที่โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์ชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
อบจ.ชัยนาท ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในจังหวัดชัยนาท เรียนรู้วิธีสร้างภูมิคุ้มกันหรือวิธีจัดการกับปัญหาการอยู่ร่วมกัน
ณ แฟนตาซี รีสอร์ท ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายสุภัตร์ศักดิ์ โค้วคาศัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
พาณิชย์จังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายผัก เปิดจุดจำหน่ายผักราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพ
ที่ตลาดประชารัฐ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ร่วมกับกรมการค้าภายใน จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายผัก
ภาคเอกชนใจดีมอบข้าวสารบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านตำบลชัยนาท
ที่ศาลาพลชัยกัมมสุทโธ วัดอรุณศิริวัฒนาราม หมู่ 5 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ปปส.ภ.1 ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท และภาคี ไล่ล่าผู้ค้าต่อเนื่อง ปูพรมปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ 8 อำเภอ จังหวัดชัยนาท
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.00 น. พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ปศุสัตว์ชัยนาท จัดกิจกรรมสู่ขวัญควายเนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย
ที่เพชรเจ้าพระยาฟาร์ม หมู่ที่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีสู่ขวัญควาย
ผู้ว่าฯ ชัยนาทนำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ ศาลารัชกาลที่ 5 วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
ทีม พม.หนึ่งเดียว ชัยนาท ร่วมกับอำเภอสรรคบุรีลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
ณ พื้นที่ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ภายใต้การนำของนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
พัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท มอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567
ที่ห้องประชุมธรรมจักร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
ผวจ.ชัยนาท มอบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบ นำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
ที่ห้องประชุมธรรมจักร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
โรงพยาบาลสรรพยา เพื่อจำหน่ายขายทอดตลาด จำนวน 39 รายการ
โรงพยาบาลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อจำหน่ายขายทอดตลาด ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government