จังหวัดชัยนาทประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาทำงานบริการ จำนวน 7 อัตรา สำนักงานขนส่ง จ.ชัยนาท เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง โดยกำหนดกรอบระยะเวลาจ้าง 1 ปี จำนวน 5 อัตรา สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกรจำนวน 1 อัตรา สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาทประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจกลุ่มงานบริหารทั่วไป
รายการผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน 17/03/64
สถานี : 91.75 MHz
17/03/2564 การดู 0 ครั้ง
การดำเนินงานของร้านสกุณากาชาด ในงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564 โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และโครงการ ม.33 เรารักกัน
โดยประกันสังคมจังหวัดชัยนาท

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image