รายการผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน 17/03/64
สถานี : 91.75 MHz
17/03/2564 การดู 0 ครั้ง
การดำเนินงานของร้านสกุณากาชาด ในงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564 โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และโครงการ ม.33 เรารักกัน
โดยประกันสังคมจังหวัดชัยนาท

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image