โรงพยาบาลชัยนาทนเนทร จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จำนวน 58 รายการ

โรงพยาบาลชัยนาทนเนทร จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จำนวน 58 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลเหมารวมด้วยวาจา
ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารปลื้มจิต โรงพยาบาลชัยนาทนเนทร ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถถามรายละอียดได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลชัยนาทนเนทร


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar