ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน
รายการผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพบประชาชน ทุกวันพุธ เวลา 10.10-11.00 น.

รายการวิทยุย้อนหลัง
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image