ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน
รายการผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพบประชาชน ทุกวันพุธ เวลา 10.10-11.00 น.

รายการวิทยุย้อนหลัง
image
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยนาท
image
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท นำทีมจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร
image
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท ได้ติดตามการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด (กปน.) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
image
ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรี พร้อมด้วย ผู้สื่อข่าวจังหวัดชัยนาท ร่วมทำกิจกรรม "รวมพลคนทำข่าว เพื่อสาธารณกุศล"
image
คปภ.ชัยนาท จัดอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2566 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยแก่อาสาสมัครประกันภัย
image
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า การเกิดอัคคีภัยในระดับพื้น พบว่าสถิติการเกิดอัคคีภัยมักจะเกิดในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่อง ไปถึงฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงที่มักจะมีสภาพอากาศแห้งแล้งและร้อนจัด
image
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อรณรงค์สร้างความร่วมมือในภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนแผนงานความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยนาท
image
เกษตรกรผู้ปลูกบัวฉัตร เปิดเผยว่า มีพื้นที่ปลูกบัวฉัตร 16 ไร่ โดยจะทำหมุนเวียนกัน ช่วงเทศกาศกาลมาฆบูชา และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ
image
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ภายใต้การสนับสนุนของ บพท. และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมกับ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชัยนาท
image
จังหวัดชัยนาทดำเนินการเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง หลังประกาศเป็นโรคประจำถิ่นตั้งแต่ 1 ต.ค.65 เป็นต้นมา โดยมีการเก็บขอมูลรายวันกรณีมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในระบบสาธารณสุข
image
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า จังหวัดชัยนาทได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image