ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพบประชาชน
รายการผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพบประชาชน ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ FM 91.75 MHz และทางเพจเฟสบุ๊ค วิทยุ 8 ชัยนาท ทุกวันพุธ เวลา 10.10-11.00 น. พูดคุยประเด็นต่างๆกับส่วนราชการ ในเรื่องของนโยบายทางภาครัฐ การช่วยเหลือ สถานการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งประเด็นที่กำลังเป็นกระแสของประเทศ เพื่อให้ชาวชัยนาทได้รับรู้ไปพร้อมๆกัน

รายการวิทยุย้อนหลัง
ผจบ.ชป.12 ชัยนาท เผยสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยา มีแนวโน้มระบายเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ส่งผลกระทบ
ระดับน้ำและปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ขอให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ต้นน้ำ ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2566
สำนักงานชลประทานที่ 12 ชัยนาท แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 1 ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น
ความเสี่ยงอุทกภัย ในช่วงวันที่ 17-21 กันยายน 2566 นั้นปัจจุบันมีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราที่เพิ่มขึ้น
เริ่มแล้วงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 39
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 39 ประจำปี 2566
ผลการประกวดส้มโอขาวแตงกวาและการแข่งขันประกอบอาหารจากส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
ภายในงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 39ได้จัดให้มีการประกวดส้มโอขาวแตงกวา
ผู้ว่าฯ ชัยนาท ชวนเที่ยวงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นฯ 7-17 ก.ย.66 ยืนยันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทอร่อยทุกลูก
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประชาสัมพันธ์ จังหวัดชัยนาทกำหนดจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2566
ผวจ.ชัยนาท มอบประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและแม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2566
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีไทยดีเด่นและแม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2566 จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาทเปิดตลาดนัดอาหารปลอดภัย Farmers Market เชื่อมโยงช่องทางการตลาดส่งเสริมการสร้างรายได้เพิ่ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย
จังหวัดชัยนาทมีผลดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับ 1 ของประเทศ สธ.จัดพิธีมอบรางวัลตำบลและอำเภอต้นแบบ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนำเสนอ Best Practice
จังหวัดชัยนาทเตรียมส้มโอขาวแตงกวา 30 ตัน จำหน่ายในงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นฯ 7-17 ก.ย.นี้
เกษตรจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า จ.กำหนดจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7-17 ก.ย 2566
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จ.ชัยนาท จัดกิจกรรม Big Clearing Day คลองส่งน้ำสายใหญ่ระหาน
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ร่วมดำเนินการทำความสะอาดถนนเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่ระหาน
ผู้ว่าฯ ชัยนาท มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “เยาวชนรักสถาบัน”ระดับภาค
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับนางสาวกฤติยาภรณ์ หัตทะมาต
จังหวัดชัยนาท มอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่ทุ่มเทการปฏิบัติงานให้กับจังหวัด ปีงบประมาณ 2566
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่ทุ่มเทการปฏิบัติงานให้กับจังหวัด ปีงบประมาณ 2566
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government