ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน
รายการผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพบประชาชน ทุกวันพุธ เวลา 10.10-11.00 น.

รายการวิทยุย้อนหลัง
image
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวในโอกาสเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2566
image
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหน้าหน้าส่วนราชการ และเหล่านักวิ่ง กว่า 1,800 คน เข้าร่วมกิจกรรม
image
ททท.สำนักงานลพบุรี มุ่งเน้นการเสิร์ฟเมนูประสบการณ์ ได้แก่ เมนูเพิ่มพลังใจด้วยศรัทธา แห่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา เมนูอิ่มอร่อยเพิ่มพลังกาย สินค้า GI ส้มโอขาวแตงกวา และข้าวขาวเจ๊ก เมนูเพิ่มพลังชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านผลิตภัณฑ์ OTOP เมนูเพิ่มพลังความสร้างสรรค์ กิจกรรม DIY
image
ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว เสนอความคิดเห็นต่อแผนการวิจัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชัยนาท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
image
ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ครั้งที่ 1/2565
image
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ใช้กลไก “บ้าน วัด โรงเรียน” รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว
image
นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ขณะนี้โรคโควิด-19 ยังไม่หายไป ยังมีการตรวจโดยใช้ ATK และ RT-PCR สำหรับผู้มีอาการป่วย หรือสงสัยว่าป่วย สามารถตรวจได้เอง
image
นายชูชีพ สุพบุตร นายกเทศมนตรีตำบลหนองมะโมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จัดทำโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก
image
บริษัท เมต้าทายดาย นำความรู้การทำผ้ามัดย้อม เผยแพร่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไม้ ตำบลท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ให้มีความรู้เพื่อต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว
image
นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการ “สำรับชัยนาท” Chainat Gastronomy 15 ผลิตภัณฑ์เมนูอาหารใหม่ชัยนาท
image
นายอำพร วายลม พลังงานจังหวัดชัยนาท ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
image
นายชูชีพ สุพบุตร นายกเทศมนตรีตำบลหนองมะโมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่จัดทำโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image