วิทยุออนไลน์
26/10/2565 | 70
:: คลิกที่นี้เพื่อรับฟังวิทยุออนไลน์ สวท.ชัยนาท ::

 

// ขั้นตอนการรับฟังวิทยุออนไลน์ //
1. เปิดลิงค์วิทยุออนไลน์

2. เลื่อนหา ชัยนาท(FM 91.75 MHz) จากนั้นคลิกเลือก

3. วิทยุออนไลน์จะเล่นอัตโนมัติ หลังจากคลิกเลือก