สถานี :
วันที่ : วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566

รายการวิทยุมาใหม่

รายการวิทยุมาใหม่ล่าสุด คัดสรรมาให้คุณรับฟังผ่านระบบ Radio On-Demand
สามารถเลือกรับฟังได้ไม่ตกเทรนต์

รายการวิทยุยอดนิยม
พสกนิกรชาวชัยนาท พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
ผวจ.ชัยนาท เชิญพุ่มดอกบัว พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ถวายแด่พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 31 ปี
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เชิญพุ่มดอกบัว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ถวายแด่พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ รองเจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี เจ้าอาวาสวัดทรงเสวย เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 31 ปี
จังหวัดชัยนาท ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 ภายในปี 2573 ระบุภาคเกษตรปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานประชุมคณะทำงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด
เจ้าคณะจังหวัดชัยนาทมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยอำเภอมโนรมย์
เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย เจ้าคณะอำเภอมโนรมย์ นายอำเภอมโนรมย์ ปลัดอำเภอมโนรมย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแจกถุงยังชีพ ซึ่งบางส่วนเป็นข้าวสาร อาหารแห้งที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตเป็นกุศล
คบจ.ชัยนาท เปิดคลินิกให้คำปรึกษาแหล่งเงินทุนและอบรมความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs
โครงการ คบจ.รวมใจเพื่อ SMEs ชัยนาท ยั่งยืน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs
จ.ชัยนาท เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนผู้ประสบวาตภัย หลังเกิดเหตุพายุพัดถล่ม
ปภ.ชัยนาท เผยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 4 อำเภอ บ้านเรือนเสียหาย 34 หลัง สถานที่ราชการ 1 แห่ง
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2566 เวลาประมาณ 16.00 น. ได้เกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาท รวม 4 อำเภอ 5 ตำบล เบื้องต้นมีบ้านเรือนเสียหาย 34 หลัง และสถานที่ราชการ 1 แห่ง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาทร่วมกับวัดทรงเสวย เตรียมจัดงานย้อนรอยล้นเกล้า ร.5 “ 115 ปี เสด็จประพาสต้น วัดทรงเสวย ร.ศ. 127 ”
แถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ย้อนรอยล้นเกล้า ร.5 “ 115 ปี เสด็จประพาสต้น วัดทรงเสวย ร.ศ. 127 ”
ผอ.กศน.ชัยนาท เผยรัฐบาลยกเลิก พ.ร.บ.กศน.พ.ศ.2551 เปลี่ยนเป็น พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ตามที่ตัวเองต้องการ
รัฐบาลได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ยกเลิก พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 และประกาศใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566
จ.ชัยนาท ชาวบ้านหางน้ำสาครไหว้ผีโรง ประเพณีเก่าแก่จัดขึ้นเฉพาะปีที่มีเดือนแปดสองหน
ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดพิธีกรรมใหญ่ ไหว้บรรพบุรุษ หรือ”ไหว้ผีโรง” ซึ่งจะมีขึ้นทุกปีที่มีเดือน 8 สองเดือนติดกัน
ชาวนาชัยนาทถือฤกษ์ดีวันพืชมงคลเพาะปลูกข้าวหวังผลผลิตเจริญงอกงาม
เกษตรกรผู้ทำนาในพื้นที่ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เร่งไถ่นาปรับพื้นที่พร้อมเริ่มดำนา และหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยถือฤกษ์ดีใน "วันพืชมงคล"
กรมชลประทานรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการปรับปรุงชลประทานในลุ่มแม่น้ำน้อย ที่จังหวัดชัยนาท
กรมชลประทานจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานในลุ่มแม่น้ำน้อย
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government