รับสมัครงานตำแหน่ง Head of Regional Flood Management and Mitigation Center จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงานตำแหน่ง Head of Regional Flood Management and Mitigation Center จำนวน 1 อัตรา

- โดยผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 57 ปี
- ปฏิบัติงาน ณ MRC Regional Flood Management and Mitigation Center กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

- สามรถส่งประวัติส่วนตัวและใบสมัครมายัง สทนช. หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fad.onwr@gmail.com เพื่อรวบรวมส่งให้ MRCS

** ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 **

รายละเอียดการรับสมัคร และหลักเกณฑ์การรับสมัคร
https://drive.google.com/.../1Zpn7qutAntJhkfHv14PFjJnM45N...


image รูปภาพ
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar