โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่นอย่างมั่นคง
@radiothailandchainat

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่นอย่างมั่นคง

♬ Vlog Video work Fashionable BGM(847726) - Tsuyoshi_san

image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar