สรุปพบเชื้อCovid-19 รายใหม่ ประจำวันที่27 สิงหาคม 2564

พบเชื้อ จำนวน 59 ราย

(ตรวจพบในจังหวัด จำนวน 40 ราย,
ผู้เดินทางผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 17 ราย ,มีผลตรวจยืนยันกลับมาขอรักษาจำนวน 2 ราย )

▪️รายที่1 เพศหญิง อายุ 46 ปี(อาชีพ รับจ้าง)
ที่อยู่ ม.3 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจAg positive มาจากจ.ชลบุรี

▪️รายที่2 เพศชาย อายุ 13 ปี(อาชีพ นักเรียน)
ที่อยู่ ม.3 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจAg positive ตรวจเองมาจากจ.ชลบุรี

▪️รายที่3 เพศชาย อายุ 26 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.4 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจAg positive ตรวจเองมาจากจ.ชลบุรี

▪️รายที่4 เพศชาย อายุ 52 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.6 ต.ชัยนาท อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงรานที่1776 (โต๊ะสนุก อ.เมือง)

▪️รายที่5 เพศชาย อายุ 59 ปี(อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว)
ที่อยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่1776 (โต๊ะสนุก)

▪️รายที่6 - 28 ผู้ต้องขังชาย (สุ่มตรวจตามเกณฑ์) ของเรือนจำชัยนาท อ.เมือง (อยู่ในระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติม)

▪️รายที่29 เพศหญิง อายุ 2 ปี(อาชีพในปกครอง)
ที่อยู่ ม.3 ต.ห้วยงู อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับญาติที่มาจากจ.อ่างทอง

▪️รายที่30 เพศชาย อายุ 67 ปี(ไม่ได้ทำงาน)
ที่อยู่ ม.3 ต.ห้วยงู อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับญาติที่มาจากจ.อ่างทอง

▪️รายที่31 เพศหญิง อายุ 44 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.12 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง เดินทางมาจากจ.ชุมพร

▪️รายที่32 เพศชาย อายุ 54 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.5 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1805

▪️รายที่33 เพศหญิง อายุ 29 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.5 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1805

▪️รายที่34 เพศหญิง อายุ 7 ปี(อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ม.5 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1805

▪️รายที่35 เพศหญิง อายุ 8 ปี (อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ม.5 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1805

▪️รายที่36 เพศชาย อายุ 6 ปี (อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ม.5 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1805

▪️รายที่37 เพศชาย อายุ 4 ปี(อาชีพในปกครอง)
ที่อยู่ ม.5 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1805

▪️รายที่38 เพศชาย อายุ 23 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.5 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่1810

▪️รายที่39 เพศชาย อายุ 1 ปี(อาชีพในปกครอง)
ที่อยู่ ม.5 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่1810

▪️รายที่40 เพศชาย อายุ 35 ปี(อาชีพ พนง.ส่งของ จ.กทม)
ที่อยู่ ม.11 ต.ห้วยงู อ.หันคา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูง เดินทางมาจากจ.กทม

▪️รายที่41 เพศหญิง อายุ 29 ปี(อาชีพธุรกิจส่วนตัว)
ที่อยู่ ม.7 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง มีประวัติเดินทางไปหาญาติที่จ.พระนครศรีอยุธยา

▪️รายที่42 เพศหญิง อายุ 54 ปี(อาชีพธุรกิจส่วนตัว)
ที่อยู่ ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจAg positive รพ.รวมแพทย์

▪️รายที่43 เพศหญิง อายุ 38 ปี(อาชีพ พนง.บริษัท)
ที่อยู่ ม.10 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง ทำงานบ.มินิแบร์ จ.ลพบุรี เดินทางไปกลับ

▪️รายที่44 เพศหญิง อายุ 1 ปี (อาชีพในปกครอง)
ที่อยู่ ม.10 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1823

▪️รายที่45 เพศชาย อายุ 15 ปี(อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ม.10 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1823

▪️รายที่46 เพศชาย อายุ 5 ปี(อาชีพในปกครอง)
ที่อยู่ ม.10 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1823

▪️รายที่47 เพศชาย อายุ 10 ปี(อาชีพนักเรียน)
ที่อยู่ ม.3 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงมาจากจ.ระยอง Hr ผู้ป่วยรายที่ 1813 เดินทางมาจาก จ.ระยอง

▪️รายที่48 เพศหญิง อายุ 59 ปี(ไม่ได้ทำงาน)
ที่อยู่ ม.10 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1823

▪️รายที่49 เพศหญิง อายุ 32 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1824

▪️รายที่50 เพศชาย อายุ 63 ปี (อาชีพพ่อบ้าน)
ที่อยู่ ม.10 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1823

▪️รายที่51 เพศหญิง อายุ 48 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจAg positive มาจากจ.กทม

▪️รายที่52 เพศชาย อายุ 51 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.4 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจAg positive มาจากจ.กทม

▪️รายที่53 เพศชาย อายุ 23 ปี(อาชีพ พนง.บริษัท)
ที่อยู่ ม.4 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจAg positive มาจากจ.พระนครศรีอยุธยา

▪️รายที่54 เพศชาย อายุ 40 ปี(อาชีพ พนง.บริษัท)
ที่อยู่ ม.4 ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1745 (สามี)

▪️รายที่55 เพศชาย อายุ 35 ปี(อาชีพธุรกิจส่วนตัว)
ที่อยู่ ม.5 ต.ตลุก อ.สรรพยา
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงสูงมาจากจ.ลพบุรี

▪️รายที่56 เพศชาย อายุ 1 ปี(อาชีพในปกครอง)
ที่อยู่ ม.2 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสร่วมบ้านรายที่1771 (ลูกชาย)

▪️รายที่57 เพศชาย อายุ 36 ปี(อาชีพธุรกิจส่วนตัว)
ที่อยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจAg positive สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่1776 (ส่งของพูดคุยกับพูดคุย)

มีผลตรวจยืนยันด้วยวิธีRT-PCR กลับมาขอรักษา จำนวน 2 ราย

▪️รายที่58 เพศชาย อายุ 6 ปี(อาชีพนีกเรียน)
ที่อยูร ม.2 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจยืนยันกลับมาขอรักษาตามภูมิลำเนา

▪️รายที่59 เพศชาย อายุ 48 ปี(อาชีพรับจ้าง)
ที่อยู่ ม.1 ต.ตลุก อ.สรรพยา
ประวัติเสี่ยง มีผลตรวจยืนยันกลับมาขอรักษาตามภูมิลำเนา

ที่มา:งานระบาดวิทยา สสจ.ชัยนาท
ข้อมูล ณ เวลา 18.00 น.


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม